Menu

Philippine Standard Time:

Sa muling pagsapit ng Araw ng Paggawa, isang mainit na pagbati at pasasalamat ang aking pahatid sa lahat ng mga manggagawang Pilipino dito sa ating bansa at maging sa ibayong dagat.

Sa natatanging araw na ito, muli nating kinikilala at itinataas ang napakahalagang papel na inyong ginagampanan sa ating sama-samang paghabi ng pambansang pangarap. Masaya ako sapagkat bilang Kalihim, personal kong nasaksihan sa nakalipas na apat na taon ang inyong pakikiisa at pagsuporta sa ating mga reporma na ang layunin ay maitaas ang antas at kalidad ng pamumuhay ng bawat isa sa inyo, sampu ng inyong pamilya na nararapat lamang makibakas at makibahagi sa pagunlad bunga ng matuwid na pamamahala ng ating Pangulo Benigno S. Aquino III.

At dahil sa ating tinatamasa na ang mga mabuting bunga ng ating sama-samang pagpupunyagi at matatag na pagkakaisa, inspirado kami sa Kagawaran ng lalo pang pag-ibayuhin ang aming pagsisikap na maihatid ang mga programa at serbisyo na lalong maglalapit sa bawat manggagawang Pilipino sa mas maaliwalas na bukas, at higit na magpapatingkad sa diwa at kabuluhan ng Araw ng Paggawa. Ang panatang ito ay bukal sa ating puso at masasalamin sa tema ng ating paggunita, Disenteng Trabaho at Kabuhayan, Alay Natin sa Bayan.

Kaisa ang lahat ng mga kasamahan ko sa Kagawaran, handog namin sa inyo sa araw na ito ang aming higit ng pinagtibay na panata ng tapat at mahusay na paglilingkod, kaakibat ng marubdob na dalangin para sa patuloy ninyong kagalingan at kalusugan sa pangangatawan at sa pag-iisip.

Mabuhay ang mga manggagawang Pilipino!

sec baldoz sig leftindent