Kalayaan 2015: Tagumpay sa Pagbabagong Nasimulan, Abot-Kamay na ng Bayan

On this occasion of national remembrance of a great day of patriotism, valor, and resilience, I extend my warmest and sincerest greetings to all Filipinos, especially to our migrant workers. The Philippines is a nation imbued with a rich history. Everyday, heroic acrs are perforemed by Filipino men and women, enriching this history even more continue reading : Kalayaan 2015: Tagumpay sa Pagbabagong Nasimulan, Abot-Kamay na ng Bayan

Araw ng Paggawa 2015

Sa muling pagsapit ng Araw ng Paggawa, isang mainit na pagbati at pasasalamat ang aking pahatid sa lahat ng mga manggagawang Pilipino dito sa ating bansa at maging sa ibayong dagat. Sa natatanging araw na ito, muli nating kinikilala at itinataas ang napakahalagang papel na inyong ginagampanan sa ating sama-samang paghabi ng pambansang pangarap. Masaya continue reading : Araw ng Paggawa 2015